KOMUNIKACJA, PRAWA JAZDY, REJESTRACJA POJAZDÓW, TRANSPORT DROGOWY

I. WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (232kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.

II. WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU ZMIANY DANYCH.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (232kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Informacja na miejscu.

III. WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (232kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Informacja na miejscu.

IV. WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY.


 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (232kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Informacja na miejscu.

V. REJESTRACJA POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POWIATU.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (234kB) word


VI. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZNISZCZENIA.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word


VII. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU KRADZIEŻY.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word


VIII. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word


IX. ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY).

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Informacja na miejscu.

X. ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (233kB) word


XI. ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O SPRZEDAŻY SAMOCHODU.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (234kB) word


XII. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word

XIII. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDU.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (238kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XIV. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO SPRZEDAŻY ZA GRANICĘ.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XV. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU KRADZIEŻY.


 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XVI. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. POBIERZ (246kB) pdf

XVII. WYREJESTROWANIE POJAZDY W PRZYPADKU JEGO TRWAŁEJ CAŁKOWITEJ UTRATY .

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XVIII. REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) .

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XIX. UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L .

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Informacja na miejscu.

XX. CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU.

 • KARTA USŁUGI
- INFORMACJA NA MIEJSCU


XXI. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (238kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. POBIERZ (347kB) pdf

XXII. ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Informacja na miejscu.

XXIII. REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (238kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XXIV. UZYSKANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (234kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Informacja na miejscu.

XXV. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (238kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XXVI. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (237kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA

  - Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu. wniosek (16kB) word

XXVII. UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY.

 • KARTA USŁUGI
POBIERZ (235kB) word

XXVIII. NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ.

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (236kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.

XXIX. WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (238kB) wordXXX. WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

 • KARTA USŁUGI
- pobierz (108kB) plik

 • DRUKI DO POBRANIA
POBIERZ (179kB) pdf

XXXI. WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE  KONTROLI  POJAZDÓW

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (232kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
pobierz (176kB) pdf

XXXII. NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ.

 • KARTA USŁUGI
- Informacja na miejscu.

 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.

XXXIII. UDZIELENIE I ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ORAZ WYDAWANIE DODATKOWYCH WYPISÓW Z ZEZWOLENIA

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (116kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Oświadczenie - baza eksploatacyjna (33kB) word
- Oświadczenie dotyczące kierowców (24kB) word
- Oświadczenie o niekaralnosci (33kB) word
- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (38kB) word
- Wniosek o uzyskanie zezwolenia (300kB) pdf
- Wniosek o wydanie wypisu z licencji zezwolenia (358kB) pdf
- Wniosek o zmianę licencji (314kB) pdf
- Wykaz pojazdów (33kB) word

XXXIV. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY.

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (94kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Oświadczenie dotyczące kierowców (24kB) word
- Wniosek o wydanie zaświadczenia (297kB) pdf
- Wykaz pojazdów (33kB) word

XXXV. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW.

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (241kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (323kB) pdf

XXXVI. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I WYDANIE LEGITYMACJI

 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (96kB) word

 • DRUKI DO POBRANIA
- Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców (247kB) pdf

XXXVII. WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT II / III


 • KARTA USŁUGI
- POBIERZ (93kB) word

 • DRUKI DO POBRANIAXXXVIII. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • DRUKI DO POBRANIA
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.   Administratorem danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
II. Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa;
2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;
3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wytworzył: Szymon Hoppe (2 grudnia 2009)
Opublikował: Szymon Hoppe (2 grudnia 2009, 08:25:10)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (12 lutego 2020, 14:08:22)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35378

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij