Zarządzenia

Wykaz zarządzeń obowiązujących w Domu Dziecka w Tucholi  

Rejestr – rok 2010

Zarządzenie Nr 19/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 03.12.2010 r.
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych
               w Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie 1/BHP/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie powołania zespołu do oceny 
                                     ryzyka zawodowego w Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie 18/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 01.12.2010 r.
w sprawie: wprowadzenia nowych kont bilansowych

Zarządzenie 17/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 01.12.2010
w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania interwencyjnego
                  w sytuacjach kryzysowych w Domu Dziecka w Tucholi
 
Zarządzenie 16/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 25.11.2010
w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej Domu Dziecka w Tucholi
 
Zarządzenie 15/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 22.11.2010
w sprawie: przyznania nagród dyrektora z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 
Zarządzenie 14/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 29.10.2010
w sprawie: ustalenia norm i zasad przydziału środków higieny osobistej oraz
                  napojów dla pracowników Domu Dziecka w Tucholi
 
Zarządzenie 13/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 25.10.2010
w sprawie: ustalenia norm przydziału odzieży roboczej dla pracowników
                  Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie 12/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 06.09.2010
w sprawie: ustalenia godzin pracy dla wychowawców zatrudnionych
                  na podstawie Kodeksu pracy
 
Zarządzenie 11/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 14.06.2010
w sprawie: ustalenia godzin pracy dla wychowawców zatrudnionych
                  na podstawie Kodeksu pracy
 
Zarządzenie 10/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 09.06.2010
w sprawie: ustalenia Instrukcji gospodarowania mieniem
 
Zarządzenie 9/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 08.04.2010
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników DDz w Tucholi
 
Zarządzenie 8/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 01.04.2010
w sprawie: przyznania premii uznaniowej
 
Zarządzenie 7/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 01.03.2010
w sprawie: zwiększenia wysokości stawki żywieniowej
 
Zarządzenie 6/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 19.01.2010
w sprawie: przyjęcia planu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń pracowników
                  DDz. w Tucholi w 2010 r.
 
Zarządzenie 5/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 19.01.2010
w sprawie: przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji
                  i funkcjonowania DDz. w Tucholi w 2010 r.
 
Zarządzenie 4/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 19.01.2010
w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
 
Zarządzenie 3/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 14.01.2010
w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 
Zarządzenie 2/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 06.01.2010
w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie 1/2010 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 04.01.2010
w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (13 grudnia 2010)
Opublikował: Iwona Olszewska (13 grudnia 2010, 13:30:40)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (10 marca 2011, 09:29:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8532