ZARZĄDZENIA DYREKTORA


Rejestr zarządzeń wydanych przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.


NR ZARZĄDZENIA
W SPRAWIE
DATA WYDANIA

ROK 2014

1 / 2014
Wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do ZSZ.
4.03.2014


ROK 2013

1 / 2013
Nadzoru pedagogicznego.
30.08.2013

2 / 2013
Dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
19.09.2013

3 / 2013
Wprowadzenia do stosowania instrukcji p. pożarowej.
26.09.2013

4 / 2013
Zasad przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji.
13.11.2013

5 / 2013
Wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt i instrukcji archiwalnej.
18.11.2013


ROK 2012

1 / 2012
Powołania zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
15.03.2012

2 / 2012
Szkolnego zestawu programów nauczania.
22.03.2012

3 / 2012
Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
15.05.2012

4 / 2012
Aneks do powołania zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
18.10.2012

5 / 2012
Zasad przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji.
18.12.2012


ROK 2011


1 / 2011
W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
28.02.2011
Zarządzenie_2011_1

2 / 2011
Wprowadzenia regulaminu określającego zasady rekrutacji.
28.02.2011

3 / 2011
W sprawie zasad przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji.
22.12.2011
Zarządzenie_2011_2a
Zarządzenie_2011_2b

4 / 2011
Wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
22.12.2011


ROK 2010


1 / 2010
Upoważnienia osób dokonujących sprostowań błędu lub oczywistej pomyłki w dokumentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
22.02.2010

2 / 2010
Wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
20.04.2010

3 / 2010
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości.
10.05.2010

4 / 2010
Wprowadzenie zmian do zasad (polityki) rachunkowości.
25.05.2010

5 / 2010
Kontroli zarządczej.
07.06.2010

6 / 2010
Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
26.11.2010

7 / 2010
Procedur zarządzania ryzykiem.
10.12.2010

8 / 2010
Rejestru wydatków strukturalnych.
13.12.2010

9 / 2010
Inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.
17.12.2010

metryczka


Wytworzył: dyr. Mariola Pawelska (21 grudnia 2010)
Opublikował: Bartosz Hulisz (21 grudnia 2010, 20:09:48)

Ostatnia zmiana: Bartosz Hulisz (26 marca 2014, 12:27:22)
Zmieniono: Uzupełniono zarządzenia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4552