2010

2010

Zarządzenie nr 12/2010 Kierownika SOW z dnia 28.12.2010r.

Zarządzenie nr 12/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dnia 28 grudnia 2010r. [...]

Zarządzenie nr 11/2010 Kierownika SOW z dnia 01.12.2010r.

Zarządzenie nr 11/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z dnia 01 grudnia 2010r. [...]

Zarządzenie nr 10/2010 Kierownika SOW z dnia 04.11.2010r.

Zarządzenie nr 10/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie powołania składu komisji kasacyjno - likwidacyjnej z dnia 04 listopada 2010r. [...]

Zarządzenie nr 9/2010 Kierownika SOW z dnia 20.09.2010r.

Zarządzenie Nr 9/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie przeprowadzenia analizy stanu BHP w zakładzie z dnia 20 września 2010r. [...]

Zarządzenie nr 8/2010 Kierownika SOW z dnia 09.08.2010r.

Zarządzenie Nr 8/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie powołania komisji spisowej i zagospodarowania otrzymanych daró z dnia 09 sierpnia 2010r. [...]

Zarządzenie nr 7/2010 Kierownika SOW z dnia 01.06.2010r.

Zarządzenie nr 7/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie zmian w Zarządzeniu Kierownika SOW nr 3/2007 z dnia 16.11.2007r. dotyczącym ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu [...]

Zarządzenie nr 6/2010 Kierownika SOW z dnia 20.05.2010r.

Zarządzenie Nr 6/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie określenia potrzeb bytowych zapewnianych mieszkańcom hostelu z dnia 20 maja 2010r. [...]

Zarządzenie nr 5/2010 Kierownika SOW z dnia 21.04.2010r.

Zarządzenie Nr 5/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2009 z dnia 01.01.2009r. Kierownika SOW w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) [...]

Zarządzenie nr 4/2010 Kierownika SOW z dnia 21.04.2010r.

Zarządzenie nr 4/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z dnia 21 kwietnia 2010r. [...]

Zarządzenie nr 3/2010 Kierownika SOW z dnia 04.01.2010r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej z dnia 04 stycznia 2010r. [...]

Zarządzenie nr 2/2010 Kierownika SOW z dnia 04.01.2010r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania [...]

Zarządzenie nr 1/2010 Kierownika SOW z dnia 04.01.2010

Zarządzenie nr 1/2010 Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w sprawie zmiany w zakładowym planie kont z dnia 04 stycznia 2010r. [...]

metryczka