NUMER SPRAWY GO.683.3.5.2018

Odszkodowanie za działkę nr 1116 o pow. 0,0392 ha, obręb Miasto Tuchola, gm. Tuchola
nabytą z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.167.2017 z dnia 15 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00 a km 0+392,20”.


W postępowaniu ustalono spadkobierców po zmarłym 08.11.1971 roku w Chojnicach, Panu Feliksie Józefie Malińskim.

Wobec czego, stan prawny ½ udziału we współwłasności w ww. nieruchomości został uregulowany.

O dalszych czynnościach w sprawie będą informowane strony postępowania.

metryczka


Wytworzył: magdalena Gocek-Kalkowska (14 lutego 2019)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (14 lutego 2019, 09:47:58)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (21 marca 2019, 10:06:54)
Zmieniono: zmieniono status postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2145