NUMER SPRAWY GO.683.1.3.2018

Odszkodowanie za działkę nr 1541/44 o pow. 0,0017 ha, obręb Miasto Tuchola, gm. Tuchola
nabytą z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.125.2017 z dnia 14 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi - w ramach projektu Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II".


Zakończono publikację dokumentów w sprawie.

Decyzja Starosty Tucholskiego nr GO.683.1.3.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna w dniu 4 stycznia 2019 roku.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (12 lipca 2018)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (12 lipca 2018, 09:08:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (4 stycznia 2019, 13:02:19)
Zmieniono: zakończono publikację dokumentów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2102