NUMER SPRAWY GO.683.1.6.2018

Odszkodowanie za działkę nr 3645/1 o pow. 0,0010 ha, obręb Miasto Tuchola, gm. Tuchola
nabytą z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.125.2017 z dnia 14 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi - w ramach projektu Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II".


Zakończono publikację dokumentów w sprawie.

Decyzja Starosty Tucholskiego nr GO.683.1.6.2018 z dnia 2 grudnia 2019 roku ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna w dniu 18 grudnia 2019 roku.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek-Kalkowska (2 lutego 2018)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (2 lutego 2018, 10:36:38)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (17 stycznia 2020, 08:38:07)
Zmieniono: zakończono publikację dokumentów w sprawie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2515