NUMER SPRAWY GO.683.3.17.2018

Odszkodowanie za działkę nr 1130/2 o pow. 0,0113 ha, obręb Miasto Tuchola, gm. Tuchola
nabytą z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.167.2017 z dnia 15 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00 a km 0+392,20”.


Zakończono publikację dokumentów w sprawie.

Decyzja Starosty Tucholskiego nr GO.683.3.17.2018 z dnia 24 marca 2020 roku ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna w dniu 8 czerwca 2020 roku.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek - Kalkowska (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (21 sierpnia 2019, 09:19:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (10 czerwca 2020, 12:36:19)
Zmieniono: zakończono publikację dokumentów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2013