NUMER SPRAWY GO.683.3.16.2018

Odszkodowanie za działkę nr 1129/2 o pow. 0,0132 ha, obręb Miasto Tuchola, gm. Tuchola
o nieuregulowanym stanie prawnym, nabytą z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.167.2017 z dnia 15 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00 a km 0+392,20”.Zakończono publikację dokumentów w sprawie.

Decyzja Starosty Tucholskiego nr GO.683.3.16.2018 z dnia 4 grudnia 2019 roku ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna w dniu 20 grudnia 2019 roku.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek - Kalkowska (19 września 2019)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (19 września 2019, 11:49:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (9 stycznia 2020, 13:35:32)
Zmieniono: zakończono publikację dokumentów w sprawie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1972