Wyszukiwanie kart informacyjnychUstawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 9 ust. 1 znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Tutaj znajdziesz wyszukiwarkę kart informacyjnych (kliknij)


Obowiązek udostępniania informacji dotyczy:


- organów administracji rządowej – na szczeblu centralnym, jak i terenowym, czyli np.: ministra, marszałka, w tym także mających zadania z zakresu ochrony środowiska na mocy innych ustaw np. Głównego Urzędu Statystycznego, dyrektora parku narodowego czy powiatowego inspektora sanitarnego;  

- organów jednostek samorządu terytorialnego np.: wójta, burmistrza, czy starosty;  

- innych podmiotów, powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, np. Państwowe Gospodarstwo Leśne “Lasy Państwowe”.

Układ wykazu definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1249).

Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy, np. czy dany podmiot posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.

 

metryczka


Wytworzył: Żaneta Malendowicz (6 kwietnia 2007)
Opublikował: Jacek Lorczak (6 kwietnia 2007, 09:24:39)

Ostatnia zmiana: Żaneta Malendowicz (28 kwietnia 2015, 09:01:41)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9013