Forma prawna

  • oficjalne przejęcie Państwowego Domu Dziecka w Tucholi przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego - 01.05.1949 r.


  • AKT ZAŁOŻYCIELSKI PLACÓWKI PUBLICZNEJ Z DNIA 1 STYCZNIA 1995r. zakłada placówkę o nazwie DOM DZIECKA w TUCHOLI na podstawie art.5 ust.2 pkt 1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty(Dz.U.Nr.95,poz.425 z p.zm) w związku z rozporz. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994r.w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.Nr.41,poz.156)


  • 1 STYCZNIA 1999r. Dom Dziecka decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zostaje jednostką Starostwa Powiatowego w Tucholi stosownie do postanowień art.60 ust.1 i 3 i art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz.872 z późn.zm.).


  • Decyzja Nr WPS.VI.BG.9013-13/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego udzielająca zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom Dziecka w Tucholi na czas nieokreślony

metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (18 marca 2008)
Opublikował: Iwona Olszewska (18 marca 2008, 14:34:07)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (26 marca 2008, 11:36:18)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3924