Kontrole - 2011 r.

Kontrole – rok 2011
  
8. Kontrola sanitarna
    29.11.2011 – kontrolujący: Jolanta Kożuch z upoważnienia sanepid Tuchola
 
7. Kontrola – lustracja Domu Dziecka 
    -17.11.2011 – kontrolujący: sędzia Grażyna Kachlicka Sąd Rejonowy
    w Tucholi
 
6. Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych
    - 10,14,16,17, i 21.11.2011 r. kontrolujący: Mariusz Małkowski
    z upoważnienia  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bydgoszcz
 
5. Kontrola problemowa w zakresie jakości usług opiekuńczo – wychowawczych
    - 30.09.2011 r. kontrolujący : Anna Toby, Anna Liegmann z upoważnienia Starosty 
    Tucholskiego
 
4. Kontrola dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie prawa pracy
    - 23.08.2011 r. kontrolujący : Iwona Glamowska z upoważnienia Państwowej Inspekcji  
    Pracy
 
3. Kontrola doraźna dotycząca przestrzegania praw dziecka oraz standardu usług
    świadczonych przez placówkę
    - 21.02. – 04.03.2011 r. – kontrolujące: Starszy Inspektor Wojewódzki Danuta Skierska
    oraz Starszy Inspektor Beata Górska z upoważnienia do kontroli nr 90/2011 z dnia
    21 lutego 2011r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
    Protokół z dnia ...............
 
2. Kontrola problemowa dotycząca gospodarki darami dla Domu Dziecka w Tucholi
    w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
    - 21.02. – 04.03.2011 r. – kontrolujący Jerzy Dercz z upoważnienia Starosty
    Tucholskiego OR 077 K 9,2011 z dnia 18.02.2011 r.
    Protokół z dnia 04 marca 2011 r.
 
1. Kontrola dotycząca przestrzegania praw dziecka oraz prawidłowości wykonywania
    obowiązków przez pracowników placówki
    - 16 – 17.02.2011 – kontrolujące: Zofia Adamaszek z upoważnienia NR RPD/44/2011
    Rzecznika Praw Dziecka z dnia 09.02.2011 r. oraz Małgorzata Kędzierska
    z upoważnienia NR RPD/45/2011 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 09.02.2011 r.
    Protokół z dnia 07 marca 2011 r.

metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (10 marca 2011)
Opublikował: Iwona Olszewska (10 marca 2011, 11:59:05)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (23 stycznia 2012, 11:37:13)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4435