2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2012 | 2013

Zarządzenia Dyrektora Szkoły rok 2007

REJESTR  rok 2007
 
 
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 23/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 14 grudnia 2007 roku
 
w sprawie: Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisów z natury paliwa, znaczków pocztowych, materiałów biurowych.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 29 listopada 2007 roku
 
w sprawie:

Regulaminu przyznania Statuetki oraz tytułu Najlepszego Absolwenta Roku danego typu szkoły ZSLiA,
Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
Regulamin wycieczki i innych imprez krajoznawczo – turystycznych,
Regulamin przyznawania pomocy materialnej.
Regulamin Biblioteki Szkolnej,
Regulamin Sali Gimnastycznej                                                                                                                              Regulamin noszenia identyfikatorów,
Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych.  
Regulamin dyżurów 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 21/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 28 listopada 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 28 listopada 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 19/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 20 listopada 2007 roku
 
w sprawie: powołania obsady służby Stałego Dyżuru w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 18/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 15 listopada 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu Rady w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 15 października 2007 roku
 
w sprawie: nakazującym podjęcie wzmożonych działań mających na celu utrzymanie na właściwym poziomie stanu bezpieczeństwa (zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przekazanym w piśmie nr WZK.I.A.-5220-98/07 z dnia 8.10.2007 r.).
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 16/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 5 października 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu zamówień publicznych oraz Regulaminu powołania członków komisji przetargowej oraz zasady jej pracy w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 15/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 5 września2007 roku
 
w sprawie: krajowej podróży służbowej odbywanej przez pracownika prywatnym środkiem transportu – samochodem osobowym.
 
ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 5 września 2007 roku
 
w sprawie: procedury przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi Zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 12/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 11/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: regulaminu najmu i korzystania z pomieszczeń sportowych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu Pracy.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania premii uznaniowej dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dyrektora szkoły w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 5/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo – księgowych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 września 2007 roku
 
w sprawie: pieczęci obowiązujących w szkole.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 3/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 1 września 2007 roku
 
w sprawie: określenia zasad nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 2/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 1 września 2007 roku
 
w sprawie: ustalenia zasad procedur kontroli finansowej.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2007
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 1 września 2007 roku
 
w sprawie: wprowadzenia „Polityki rachunkowości” w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi.

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (18 sierpnia 2011)
Opublikował: Regina Wrębel (18 sierpnia 2011, 14:07:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4460