2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2012 | 2013

Rejestr Zarządzeń dyrektora na rok 2009

REJESTR  rok 2009

Zarządzenie Nr 17/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.

 

Zarządzenie Nr 16/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie: Planu Nadzoru Pedagogicznego.

 

Zarządzenie  Nr 15/2009
DYTEKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 2 listopada 2009 roku

w sprawie: regulaminu korzystania z autobusu Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.

 

Zarządzenie Nr 14A/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 20 października 2009 roku

w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.

 

Zarządzenie Nr 14/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 1 października 2009 roku

w sprawie powołania Komisji celem rozpatzrenia wniosków w ramach Projektu "Szkoła Przyszłości - Kształtujemy, Rozwijamy, Pomagamy", dofinansowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".


Zarządzenie Nr 13/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro.

 

Zarządzenie Nr 12/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt do klasyfikacji i kwalifikowania dokumentacji w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi im. Leona Janty - Połczyńskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 8 lipca 2009 roku
 
w sprawie: terminów przekazywania dokumentów do Powiatowego Zakładu Obsługi
w Tucholi.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 10/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 10 czerwca 2009 roku
 
w sprawie: procedury przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 9/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 10 czerwca 2009 roku
 
w sprawie: ustalenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 8/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 10 czerwca 2009 roku
 
w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Zespołu Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 3 czerwca 2009 roku
 
w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 6/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 2 czerwca 2009 roku
 
w sprawie: ustalenia instrukcji gospodarowania mieniem ruchomym w ZSLiA
w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 5/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 14 maja 2009 roku
 
w sprawie: Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 4/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 14 maja 2009 roku
 
w sprawie: wprowadzenia w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi „Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi”.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 3/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 12 maja 2009 roku
 
w sprawie: norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 2/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 11 maja 2009 roku
 
w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2009
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 19 stycznia 2009 roku
 
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych w Tucholi.
 

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (19 sierpnia 2011)
Opublikował: Regina Wrębel (19 sierpnia 2011, 10:55:27)

Ostatnia zmiana: Anna Andrearczyk (18 października 2012, 08:57:56)
Zmieniono: 18.10.2012 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3974