2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2012 | 2013

Zarządzenia dyrektora szkoły, rejestr rok 2011

Rejestr rok 2011
Zarządzenie nr 14/2011
Dyrektora Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 17.10. 2011 r..
 
w sprawie powołania Komisji celem rozpatrzenia wniosków w ramach Projektu „„UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ  SUKCESU”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytety IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
 
Zarządzenie nr 13/2011
Dyrektora Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 17.10. 2011 r..

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu
„UCZEŃ ZAWODOWIEC – GWARANCJĄ  SUKCESU”
 
Zarządzenie nr 12/2011
Dyrektora Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 30.09. 2011 r..
w sprawie powołania członków komisji przetargowej w Zespole szkół Licealnych i Agrotechnicznych dotyczy remontu  po zalaniu budynku szkoły ZSLiA.
 
Zarządzenie Nr 11
z dnia 14.09.2011 r.
Dyrektora Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych
w  sprawie aneksu do przyjętych zasad  (polityki) rachunkowości  i zakładowego planu kont.
 
Zarządzenie Nr 10 /2011
Dyrektora Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 14 września 2011 r..

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012.
 
 
Zarządzenie Nr 9/2011
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia  14 września 2011r.
 w sprawie zatwierdzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego  na rok szkolny 2011/2012 .
 
Zarządzanie Nr 8/2011
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dopuszczenia do użytku Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w roku szkolnym 2011/2012.
 
 
Zarządzenie Nr 7/2011
Dyrektora Zespołu Szkól Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie dopuszczenia do szkolnego użytku Planów Nauczania.

Zarządzenie Nr 6/2011
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 15 czerwca 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Zestawu Podręczników
na rok szkolny 2011/2012
 
 
Zarządzenie Nr 5/2011
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 25 maja 2011 r.
zmieniające Zarządzenie nr 13/09 Dyrektora ZSLiA w Tucholi.

Zarządzenie Nr 4/2011
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej w ZSLiA na roku szkolny 2011/2012.


Zarządzenie Nr 3/2011
DYREKTORA
Zespołu Szkół Liecalnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie regulaminu rekrutacji na rok 2011/2012 z ZSLiA im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.


Zarządzenie Nr 2/2011
DYREKTORA
Zespołu Szkół Liecalnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 1/2011


DYREKTORA
Zespołu Szkół Liecalnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 7 stycznia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia terminów obiegu dokumentów księgowych.

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (19 sierpnia 2011)
Opublikował: Regina Wrębel (19 sierpnia 2011, 11:00:36)

Ostatnia zmiana: Regina Wrębel (28 października 2011, 12:26:36)
Zmieniono: 28.10.2011 r. dodano zarządzenia dyrektora szkoły

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7521