2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2012 | 2013

2013

Zarządzenie nr 1/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janta-Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia  9 stycznia 2013 r.
 
w sprawie wprowadzenia w szkole„Procedur prowadzenia elektronicznej  dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi”

ZARZĄDZENIE NR 2/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
 im. Leona Janty –Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia  28 lutego  2013 r.
w sprawie:
·         powołania szkolnej komisji  rekrutacyjno – kwalifikacyjnej w Zespole Szkół Licealnych   i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego,
·         wprowadzenia regulaminu rekrutacji na rok 2013/2014 w ZSLIA w Tucholi dla absolwentów gimnazjów.
 
 
Zarządzenie nr 3/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janta-Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie Instrukcji Archiwalnej Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. leona Janty -Połczyńskiego

 
Zarządzenie Nr 4/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty – Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 14 czerwca 2013 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Zestawu Podręczników
na rok szkolny 2013/2014. 
 

Zarządzenie Nr 5/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty – Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia   2 września 2013 r.
 
w sprawie dopuszczenia do użytku Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w roku szkolnym 2013/2014.

 
ZARZĄDZENIE  NR  6/2013 BHP
 
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi
 
z  dnia  03. 09. 2013 r.
 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Zespołu szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.

  Zarządzenie Nr 7/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty – Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 13.09. 2013 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego
na rok szkolny 2013/2014 .
 
Zarządzenie Nr 8/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty – Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia 13.09. 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły
na rok szkolny 2013/2014


Zarządzenie Nr 9/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
im. Leona Janty – Połczyńskiego
w Tucholi
z dnia   13 września 2013 r.
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2013/2014.

 
ZARZĄDZENIE
nr 10/2013
DYREKTORA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH
im. Leona Janty-Połczyńskiego
w Tucholi
 
z dnia 3 grudnia 2013 roku
 
 
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Zespole Szkół Licealnych   i Agrotechnicznych     im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi.
 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Andrearczyk (20 stycznia 2014)
Opublikował: Anna Andrearczyk (20 stycznia 2014, 12:28:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1863