Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi - 28.11.2017 r.

Tematyka kontroli: kontrola realizacji w 2017 roku projektu „Rodzina w Centrum” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi - 15.09.2017 r.

Tematyka kontroli: kontrola realizacji planów wydatków w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w I półroczu 2017 r., w § 4210 zakup [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 30.05.2017 r.

Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 21.03.2017 r.

Kontrola wykonania uchwał Rady Powiatu przez Zarząd Powiatu w 2016 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 29.11.2016 r.

Kontrola w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2015 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi - 27.09.2016 r.

Kontrola w zakresie: realizacji planów wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcące w I półroczu 2016 r., w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  i § 4410 delegacje w zakresie nauczania [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 24.05.2016 r.

Kontrola w zakresie przeprowadzonego: zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa dwóch [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 15.03.2016 r.

Tematyka kontroli: Kontrola rozliczeń otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2015 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi - 24.11.2015 r.

Tematyka kontroli: Kontrola trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, przez Powiatowy Urząd Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi - 20.10.2015 r.

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w I półroczu 2015 r.  [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi - 29.09.2015 r.

Tematyka kontroli: Kontrola Muzeum Borów Tucholskich w zakresie działalności turystycznej.  [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi - 16.06.2015 r.

Tematyka kontroli: Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie oczekiwania na przeprowadzenie badań. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - 26.03.2015 r.

Tematyka kontroli: Kontrola wybranych placówek oświatowych w zakresie kwalifikowania uczniów do SIO – na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. [...]

metryczka