Kadencja 2010-2014

Kadencja 2010-2014

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 18.06.2014 r. - 2

Tematyka kontroli: Analiza wydawanych pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę,  zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych za 2013 rok [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 18.06.2014 r.

Tematyka kontroli: Ocena realizacji wniosków Komisji Rady Powiatu za 2013 rok [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi - 19.03.2014 r.

Tematyka kontroli: Ocena stanu uregulowania spraw własnościowych działek w ciągu dróg powiatowych [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 19.03.2014 r.

Tematyka kontroli: Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu za 2013 r.  [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 24.10.2013 r.

Tematyka kontroli: Analiza realizacji zadań Powiatu związanych z gospodarką nieruchomościami oraz geodezją.  [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 20.06.2013 r. - 10.09.2013 r.

Tematyka kontroli:1)   przeprowadzenie analizy zasadności i celowości realizacji zadania pn. „Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie": -     w ramach Projektu [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 6.09.2013 r.

Tematem kontroli był stan finansów Powiatu Tucholskiego, a realizacja zadań wynikających z Ustawy o samorządzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem: - oświaty i wychowania - dróg powiatowych [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 9.04.2013 r.

Tematem kontroli była analiza rozliczania wniosków z dofinansowaniem zewnętrznym w 2012 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 27.02.2013 r.

Tematem kontroli była analiza i ocena działań Zarządu Powiatu zmierzających do przygotowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 22.01.2013 r.

Tematem kontroli było funkcjonowanie Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. w kontekście osiągnięcia standardów do 2016 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 29.10.2012 r.

Tematem kontroli było "Wypełnienie porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem i Spółką "Szpital Tucholski"na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego" [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 21.09.2012 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 21.09.2012 r.Tematem kontroli była analiza wniosków Komisji Rady Powiatu za 2011 r. i I połowę 2012 r. Załączniki do [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 28.05.2012 r.

Tematem kontroli była analiza oszczędności z tytułu zmian organizacyjnych w Starostwie, w połączeniu z innymi jednostkami organizacyjnymi za 2011 r. Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tucholi- 13.04.2012 r.

Tematem kontroli było zabezpieczenie w sprzęt informatyczny, pozyskiwanie środków zewnętrznych na urządzenie i doposażenie pracowni komputerowych powstałych ze źródeł zewnętrznych w jednostkach oświatowych na przykładzie Specjalnego [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 16.02.2012 r.

Tematem kontroli była analiza wykorzystania samochodów służbowych przez Starostwo PowiatoweZałączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Tucholi - 13.01.2012 r.

Tematem kontroli była ocena działalności Domu Dziecka.Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi - 17.10.2011 r.

Tematem kontroli była ocena realizacji zadań z funduszu pracy oraz ocena realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy. Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 13.09.2011 r.

Tematem kontroli była analiza uchwał Zarządu Powiatu za I półrocze 2011 r.. Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 28.01.2011 r.

Tematem kontroli była analiza wydatków poniesionych na promocję Powiatu Tucholskiego w 2010 r. Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 27.06.2011 r.

Tematem kontroli była: realizacja ustawy o zamówieniach publicznych za 2010 - 2011 r.ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Tematem kontroli była ocena działalności Domu Pomocy Społecznej. Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi

Tematem kontroli była analiza przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych do inwestycji drogowych.Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Tematem kontroli było: przeprowadzenie analizy wydatkowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi środków finansowych z uwzględnieniem środków przeznaczonych na finansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym

Tematem kontroli było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pisma skierowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie dotyczącego kontroli w Starostwie Powiatowym w zakresie wydatkowania w [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 17 lutego 2011 r.

Tematem kontroli była ocena realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego", harmonogram rzeczowo finansowy. Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pokój nr 311 Starostwa Powiatowego w [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w zakrtesie gospodarowania mieniem będącym własnością Powiatu Tucholskiego

Tematem kontroli była ocena zagospodarowania mienia Powiatu. Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu pokój 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 [...]

metryczka