Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi - 9.07.2019 r.

Tematyka kontroli: Kontrola sposobu realizacji wniosków i interpelacji składanych przez Radnych Powiatu Tucholskiego. [...]

metryczka