Kadencja 2006-2010

Kadencja 2006-2010

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi w dniu 16 czerwca 2010 r.

Tematyką kontroli była realizacja zadań statutowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu pokój 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 26 maja 2010 r.

Tematyką kontroli była analiza urządzenia i wyposażenia pracowni, boisk i sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych.Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Rady Powiatu pokój 311 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Tematyką kontroli była ocena realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 2009 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 10 lutego 2010 r.

Tematyką kontroli była analiza wykorzystania budynków Starostwa Powiatowego na potrzeby administracji państwowej. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 27 stycznia 2010 r.

Tematyka kontroli obejmowała ocenę realizacji uchwał Rady Powiatu za 2009 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 19 października 2009 r.

Tematyka kontroli obejmowała ocenę gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 23 czerwca 2009 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 23 czerwca 2009 r.Tematyka kontroli obejmowała działania powiatu w zakresie ustanawiania rodzin zastępczych. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w dniu 19 maja 2009 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 19 maja 2009 r.Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań statutowych i ocena działalności Domu Dziecka w Tucholi [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 21 kwietnia 2009 r.Tematyka kontroli obejmowała realizację wniosków Komisji w 2008 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 16 lutego 2009 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 16 lutego 2009 r.Tematyka kontroli obejmowała przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 16 stycznia 2009 r.Tematyka kontroli obejmowała realizację uchwał Rady Powiatu za rok 2008.   [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 18 listopada 2008 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 18 listopada 2008 r.Tematyka kontroli obejmowała ocenę współpracy Powiatu Tucholskiego z innymi samorządami w Polsce i zagranicą. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w zakresie oceny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniu 23 października 2008 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w zakresie oceny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniu 23 października 2008 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 16 września 2008 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 16 września 2008 r.Tematyka kontroli obejmowała ocenę realizacji inwestycji w jednostkach oświatowych. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 17 czerwca 2008 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 17 czerwca 2008 r.Tematyka kontroli obejmowała ocenę realizacji wniosków Komisji w 2007 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 20 maja 2008 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 20 maja 2008 r.Tematyka kontroli obejmowała ocenę współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 7 marca 2008 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 7 marca 2008 r.Tematyka kontroli obejmowała analizę wykorzystania środków funduszu pracy. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 22 stycznia 2008 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 22 stycznia 2008 r.Tematyka kontroli obejmowała ocenę realizacji uchwał Rady Powiatu za 2007 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 6 listopada 2007 r.-2

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 6 listopada 2007 r.Tematyka kontroli obejmowała analizę wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 6 listopada 2007 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 6 listopada 2007 r. Tematyka kontroli obejmowała analizę windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Tucholskiego z tytułu użytkowania [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 3 października 2007 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 3 października 2007 r. Tematyka kontroli obejmowała:1. Analizę uchwał Zarządu Powiatu w I półroczu 2007 r. [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 29 maja 2007 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w dniu 29 maja 2007 r. Tematyka kontroli obejmowała:1. Analizę wydanych pozwoleń na budowę w 2006 r.2. Analizę zgłoszonych zmian sposobu użytkowania obiektów [...]

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w dniu 25 maja 2007 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w dniu 25 maja 2007 r. Tematyka kontroli obejmowała:1. Analizę wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg od stycznia do maja 2007 r.2. Ocenę stanu [...]

metryczka