Rejestr zarządzeń - rok 2017
Zarządzenie 15/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 18.12.2017
w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Domu Dziecka w Tucholi
 
Zarządzenie 14/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 22.11.2017
w sprawie: powołania stałej Komisji likwidacyjnej w Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie 13/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 22.11.2017
w sprawie: Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie
               organizacji i zakresu działania składnicy akt
 
Zarządzenie 12/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 11.09.2017
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej i wprowadzenie Regulaminu Komisji Socjalnej
 
Zarządzenie 11/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 11.09.2017
w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Zarządzenie 10/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 04.09.2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kieszonkowego w Domu Dziecka w Tucholi
 
Zarządzenie 9/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 22.05.2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w Domu Dziecka
                w Tucholi
 
Zarządzenie 8/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 22.05.2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych w Domu
                Dziecka w Tucholi
 
Zarządzenie 7/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 14.03.2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych
                o wartości do 30 tys. euro
 
Zarządzenie 6/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 17.02.2017
w sprawie: wprowadzenie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej
                pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
 
Zarządzenie 5/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 06.02.2017
w sprawie: Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Domu Dziecka
               w Tucholi
 
Zarządzenie 4/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 11.01.2017
w sprawie: wprowadzenia instrukcji: Inwentaryzacyjnej, Magazynowej, Kasowej,
               Gospodarowania darami, Obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.
 
Zarządzenie 3/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 11.01.2017
w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
 
Zarządzenie 2/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 02.01.2017
w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy dla wychowawców.
 
Zarządzenie 1/2017 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 02.01.2017
w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego.

metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (16 stycznia 2017)
Opublikował: Iwona Olszewska (10 kwietnia 2017, 11:30:14)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (19 grudnia 2017, 14:44:53)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846