Rejestr zarządzeń 2011 r.

Zarządzenie 17/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 22.12.2011
w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Domu Dziecka w Tucholi
 
Zarządzenie 16/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 31.08.2011
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Gospodarowania Darami w Domu Dziecka 
               w Tucholi
 
Zarządzenie 15/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 31.08.2011
w sprawie: zwiększenia stawki żywieniowej w Domu 

Zarządzenie 14/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 22.06.2011
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kieszonkowego w Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie 13/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 20.06.2011
w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie 12/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 20.06.2011
w sprawie: zmian Regulaminu Domu Dziecka w Tucholi

Zarządzenie 11/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 20.06.2011
w sprawie: Regulaminu pobytu wychowanków w Domu Dziecka w Tucholi

Zarzadzenie 10/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 16.05.2011
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji
               i zakresu działania składnicy akt w Domui Dziecka w Tucholi.

Zarządzenie 9/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 07.03.2011
w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Domu Dziecka 
               w Tucholi
 
Zarządzenie 8/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 03.03.2011
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie 
               organizacji i zakresu działania składnicy akt w Domu Dziecka 
               w Tucholi.
 
Zarządzenie 7/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 16.02.2011
w sprawie: wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.
 
Zarządzenie 6/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 14.02.2011
w sprawie: ustalenia godzin pracy dla wychowawców zatrudnionych na 
               podstawie Kodeksu Pracy.
 
Zarządzenie 5/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 31.01.2011
w sprawie: powołania Komisji antymobbingowej w Domu Dziecka w Tucholi.
 
Zarządzenie 4/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 31.01.2011
w sprawie: powołania Męża Zaufania w Domu Dziecka w Tucholi.
 
Zarządzenie 3/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 31.01.2011
w sprawie: wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi 
               i dyskryminacji w Domu Dziecka w Tucholi”.
 
Zarządzenie 2/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 11.01.2011
w sprawie: naliczania odpłatności za wydawane posiłki w Domu Dziecka 
               w Tucholi.
 
Zarządzenie 1/2011 Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi z dnia 03.01.2011
w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego.
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (10 marca 2011)
Opublikował: Iwona Olszewska (10 marca 2011, 11:50:00)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (23 stycznia 2012, 12:02:03)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5638