NUMER SPRAWY GO.683.1.4.2018

Odszkodowanie za działkę nr 2154/1 o pow. 0,0026 ha, obręb Miasto Tuchola, gm. Tuchola
nabytą z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.125.2017 z dnia 14 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

"Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi - w ramach projektu Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II".Zakończono publikację dokumentów w sprawie.

Decyzja Starosty Tucholskiego nr GO.683.1.4.2018 z dnia 27 listopada 2019 roku ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna w dniu 18 grudnia 2019 roku.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocek - Kalkowska (4 września 2019)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (4 września 2019, 12:55:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (17 stycznia 2020, 08:26:16)
Zmieniono: zakończono publikację dokumentów w sprawie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2151