Zadania

PRZEWODNICZĄCY NARAD KOORDYNUJĄCYCH
 
1. Celem narad koordynacyjnych jest uzgadnianie sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 2, pkt 11  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
2. Wyniki uzgodnień dokonanych na naradach zawarte są w protokołach z narad
koordynacyjnych, których odpisy stanowią część składową dokumentów wymaganych do
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu,
przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które
nimi władają, uzyskane w wyniku procesu koordynacji, docelowo zasilać będą bazę danych
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia  Terenu, zwaną dalej GESUT, zakładaną
  i prowadzoną przez Starostę w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 4. Organizację narad koordynacyjnych oraz zasady i tryb uzgadniania sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu ustala Regulamin.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (1 lutego 2015)
Opublikował: Jacek Lorczak (1 lutego 2015, 22:50:06)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (1 lutego 2015, 23:02:29)
Zmieniono: zmiana regulaminu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4841