Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością


Wdrożony i doskonalony w Starostwie System Zarządzania Jakością, oparty na normie ISO 9001, zapewnia poprawę skuteczności i efektywności działania urzędu.

Do zadań Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością należy:

1)    koordynacja prac przy opracowywaniu, zatwierdzaniu, weryfikacji, aktualizacji i rozpowszechnianiu dokumentacji systemu zarządzania jakością,
2)    inicjowanie, przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością,
3)    przygotowanie materiałów z przebiegu realizowanych działań na posiedzenia Zarządu,
4)    inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
5)    przedstawianie sprawozdań Staroście,
6)    reprezentowanie Starostwa w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością,
7)    nadzór nad strukturą Systemu Zarządzania Jakością,
8)    przypisywanie odpowiedzialności, podział zadań, ustalanie terminów ich  realizacji,
9)    odpowiedzialność za szkolenia pracowników Starostwa w zakresie systemu zarządzania jakością.

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością jest bezpośrednio podporządkowany Staroście.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012)
Opublikował: Jacek Lorczak (14 czerwca 2012, 11:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7679