Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej


INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Grzegorz Redlarski
ul. Pocztowa 7
tel. 52 55907521.    Do zadań Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy:

1)    przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,
2)    wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
3)    zapewnienie osobom przebywającym w budynkach Starostwa bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
4)    przygotowanie budynków do prowadzenia akcji ratowniczej,
5)    zaznajamianie pracowników Starostwa z przepisami przeciwpożarowymi,
6)    ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru,
7)    prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
8)    sporządzanie planów i protokołów kontroli wewnętrznych,
9)    przekazywanie Staroście dokumentacji mających wpływ na bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności protokołu
z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami.
2.    Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej podlega bezpośrednio Staroście.

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (1 czerwca 2012)
Opublikował: Jacek Lorczak (2 czerwca 2012, 11:22:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7866