Do zadań Inspektora ds. Organizacji Ruchu Drogowego należy:

1)    sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym;

2)    sprawdzanie kompletności projektów organizacji ruchu i załączników przedstawionych do zatwierdzenia;

3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;

4)    przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;

5)    kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu;

6)    prowadzenie przynajmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji ruchu, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na podległych drogach;

7)    współpraca w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu z innymi organami, zarządami i jednostkami;

8)    przygotowywanie projektów uchwal w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu;

9)    przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych;

10)    opiniowanie inwestycji drogowych prowadzonych na drogach gminnych i powiatowych w zakresie organizacji ruchu;

11)    opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych w zakresie inwestycji drogowych;

12)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

13)    wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach;

14)    wykonywanie innych czynności przewidzianych w procesie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

15)    realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu.

Dane teleadresowe

Leszek Ciżmowski - Inspektor ds. Organizacji Ruchu Drogowego

Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89- Tuchola
pok. nr 111

tel. 52 5590741metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (6 marca 2019)
Opublikował: Jacek Lorczak (6 marca 2019, 13:27:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5396